Sambandet mellan Japan och MMA

Mixed Martial Arts är egentligen något som utvecklades i Japan. Det var i detta land som sporten först kunde ses och sedan spreds ut i världen med stor popularitet. De två första länderna att snappa upp detta stora fenomen var Holland och USA. I övrigt var det från början näsan enbart asiatiska deltagare inom denna sport och de galor som startades. Här talas det då om organisationer som Pride och Dream samt även alla de olika K1 galor som kunde ses från Japan. MMA är fortfarande mycket stort i Japan och har många som utövar denna sport på professionell nivå.

idag har även UFC sett detta och har gått från att bara anordna sina galor i USA, till att numera göra The relationship between Japan and MMAdet över hela världen med koncentration på Japan, Brasilien och USA. Att sporten är så populär i Japan kan enkelt förklaras av att många av de kampsporter som finns i världen härstammar från eller har utvecklats i detta land. Här kan ett exempel göras med karate. Detta är en kampsport som kommer från den japanska ön Okinawa, där alla tre olika existerande grenarna inom karate skapats. Numera är det dock inte bara i Japan som MMA fina, utan utövas av många professionella atleter över hela världen.

Detta har lett till en stor konkurrens inom sporten och det som tidigare var japanska titelhållare har fått massor av olika nationaliteter. Idag är det stor konkurrens om de högsta placeringarna inom sporten, och de japaner som tidigare var bäst i världen får idag tävla mot alla olika nationaliteter. Fortfarande är MMA stort i Japan och nog väntar väl kanske alla på nästa stora succé gala som ska skapas i detta land. Dock har de nu ett så bra samarbete med UFC, så att alla de bästa får spela på den största planen i alla fall.