Reglerna i MMA

När det otränade ögat ser en match i UFC, kan det lätt se ut som det inte alls finns några regler. Här ser det ut som domaren bara hoppar runt och bryter när det går för långsamt. Eller att alla slag och sparkar är tillåtna inom sporten. Givetvis finns det regler inom MMA och dessa finns där av en anledning. Reglerna är till för att ingen utövare av sporten ska komma till skada eller riskera att skada sin motståndare. Skulle det mot förmodan vara så att en tävlande skadar sig kan det helt enkelt bero på att denna inte har gett upp när domaren har blåst av.

Egentligen finns det massor av regler för vad som får göras och inte göras under en match i MMA. En del gånger varierar dessa mellan olika organisationer, men i grund och botten är de lika. De grundläggande reglerna brukar vara att det inte är tillåtet att sparka eller knäa en golvad motståndare. Som golvad brukar räknas en hand i golvet. Här äThe rules in MMAr det heller inte tillåtet med slag i bakhuvudet, fingrar i ögonen eller sparkar och slag i skrevet. Den ring som det tävlas i har också ett nät, vilket inte får användas för att klamra sig fast och på så sätt behålla upprätt position.

Här får det heller inte ryckas i kläder eller dras i hår. Detta är bara några av de grundläggande reglerna som finns inom tävlingar. Vill du veta allt om dessa regler kan du gå till det svenska förbundets hemsida eller så går du helt enkelt till UFC hemsida och läser om de internationella och mest vedertagna reglerna inom sporten. I och med dessa regler blir denna sport mycket säker och ren, vilket gör att de som tävlar inte utsätter sig själv eller sina motståndare för några risker i MMA.